انواع جو دوسر محصول آلمان

انواع جو دوسر 500 گرمی

بلغور جو دو سر ۵۰۰ گرمی

۱۲,۵۰۰ تومان ۱۱,۸۷۵ تومان
38% خریده شده

جو دو سر پرک خرد شده ۵۰۰ گرمی

۱۲,۵۰۰ تومان ۱۱,۸۷۵ تومان
75% خریده شده

جو دو سر پرک درشت ۵۰۰ گرمی

۱۲,۵۰۰ تومان ۱۱,۸۷۵ تومان
85% خریده شده

جو دو سر پرک صبحانه فوری ۵۰۰ گرمی

۱۲,۵۰۰ تومان ۱۱,۸۷۵ تومان
355% خریده شده

سبوس جو دو سر ۵۰۰ گرمی

۱۲,۵۰۰ تومان ۱۱,۸۷۵ تومان
271% خریده شده