بسته های طلایی

۳ عدد آرد جو دوسر ۲۰۰ گرمی

۱۶,۵۰۰ تومان ۱۲,۰۰۰ تومان
11% خریده شده

۳ عدد بلغور جو دو سر ۲۰۰ گرمی

۱۶,۵۰۰ تومان ۱۳,۵۳۰ تومان
6% خریده شده

۳ عدد بلغور جو دو سر ۵۰۰ گرمی

۳۷,۵۰۰ تومان ۳۰,۷۵۰ تومان
9% خریده شده

۳ عدد تخم کتان طلایی ۲۰۰ گرمی

۱۹,۵۰۰ تومان ۱۴,۰۰۰ تومان
14% خریده شده

۳ عدد جو دو سر پرک خرد شده ۵۰۰ گرمی

۳۷,۵۰۰ تومان ۳۰,۷۵۰ تومان
25% خریده شده
1 2 5 6