۹مزایا دانه چیا

دسته بندی ها :
۹مزایا دانه چیا

9مزایا دانه چیا

1- ضد پیری پوسـت : محقــقان مـکـزیک کشــف کردنــد کـه دانـــه هـای چــــیا دارای غـلظـت طبیعی فنول (آنتی اکسیدان) هستند که تقریبا دو برابر بیشتر از پـیش از آن گزارش شـده است و فـعالیـت آنتـی اکسـیدانـی ایـن دانه سودمـند تا 70  درصــد از فعالیـت های رادیـکــال آزاد که عامـل بروز سرطان هــســتند را متـوقــف می کند.

این تحقیق اساسـا ثابت می کـند که دانه های چـیا یکی از ثروت هـای طبیـعـت هستند و جزو غـذاهای با آنتی اکـسیدان بـالـا هـستـند. آنتـی اکســـیدان هــا سیستم هـای بازسازی  پوسـت را تسـریــع مـی کنـند و از آسیـــب بـیــشــتــر جلوگیری مـی کنـند. مصـرف دانه هـای چیا می تواند مانع از بروز پیـری  زودرس پوست که خود به دلیل التـهاب و آسیب های رادیکال آزاد است شـود.

2- سلامت دستگاه گوارش:  دانه چیا دارای یک نوع فیبر رژیمی است که بـرای دستگاه گوارش مفید بوده و باعث  رشد پروبیوتــیک های سودمند روده ها می شود.

3- سلامت قلب: دانــه هـای چـیــا بــا کـاهــش فـشار خــون و تنـظــیــم کـلسـتـرول و با کـاهش التهاب، برای سلامـت قـلـب مـفـیـد اند زیـــرا التهاب ، کلسـترول بد و فشار خون بـــالا باعث فـشار برعــروق خونی  وبروز بیمـاری قلبی مـی شود.

4- کمک به درمان دیابت: بـه دلـیــل ایــن کـه دانــه هـای چـیا غـنـی از آلفالینولنیک و فیبر میباشند  که می تواند از  متابولیک دیس لیپیدمی ( چربی بیش از حد خون) و مقاومـت بدن نسـبت به انسـولـیـن  جلو گیری کند که این امـر باعث کنـترل طبیعـی قـنـد خون شده  و باعث درمان دیابت نوع 2 و پیش دیابتی است.

5- افزایش انرژی ومتابولسیم  بدن :  مـصـرف دانــه چیـا بــاعـث افـزایــش متـابولیسم بـدن  و هم چنیـن باعـث چربی سـوزی درنـاحیه شـــکـم می شود افزودن  دانــه چیا بـه رژیــم غـذایـی باعـث کـاهـش  بـافــت های چربـی در بدن میشود.

6- استخوان های قوی تر: مصرف تنها  30 گرم  دانه چـیا حـدود  %18 از مقــدار کلیسم روزانه راتامین می کند.کلسیم در سلامت استخوان ها ضـروری اسـت و به حفظ استحکام استـخوان ها کـمک می کند. چیا هم چنین دارای  عـنصـری به نــام  بــور اســت کـه یـکـی  از مـــواد مـغــذی  و  ضـــروری اســتـخــوان مـحسـوب  میـشـــود.  بـور  بــه متابولـسیـــم کلسـیم، منیـزیـم، مـنــگـنز  و  فسـفــر   بـرای رشــد استـخـوان هـا و عضلات کمک میکند.

7- ساخت عضله و کاهش وزن: دانه هـای چـیا در میـان منـابـع گـیـاهـی حاوی پروتئین بالا  قرار دارند. این یـکی دیـگر از دلایل استـفاده از ایـن دانـه سودمند اسـت و مناسب کسانی است که سعـی در عضله ســــازی، سوزاندن چربی و تـعـادل سـطح قـند خـون را دارند .دانه چیـا حـاوی آنتی اکسیدان زیادی است و بهترین جایگزیـن طبیعـی انــواع پـــــودر هـایـی اسـت که امـروزه ورزشـکاران بـرای عضله سازی استفـاده می کننـد ماننــد (کلیسم ، منیزیم ، منگنز، مس ، روی ، آهن و  نیـاسـین) دانـه های چیا دارای میزان بالای روی هستند که به بدن شـما کمــک می کند میـزان لیپتین را افزایش دهــید لـیپتین یــک هورمـون کلـــیدی است کـه اشتـــهـا را کنـتـرل میـکـند،  بــدن انـرژی میگیـرد و سطـــوح انـرژی را تنـظیـم میکـند و بـاعـث افـزایش اسـتقامـت میشود. از این رو افزودن مقداری ازآن درآب نوشیدنی باعث کنترل اشــتها و لاغری مـی شود.

8- مبارزه با سرطان پستان و دهانه رحم :  دانـــه هــای چــیـا غــنـی از اســـیــد آلفالیـنولئیک انـد که در ســال 2013 در  مجـله شــیمــی مولکولـی به این مطلب اشاره شده دریافت که  این مـاده سودمـند رشد سلول های سرطـانی را محدود و کنترل  مـی کند.

9- بهداشت دهان و دندان : دانه هـای چـیا دارای فـسفـر، کلـسیم  و ویتامین A  هستند که بـرای سلامـت دندان هـا ضـروری می بـاشند. روی موجود در این دانه سودمند،از بروز رسوب دندانی جلوگیری کرده و از جرم گرفتن و ایجاد رسوب برروی دندان ها به طور طبیعی جلو گیری می کند و اثر ضد باکتریایی دارد.

عضو اینستاگرام ما شوید (oab_food) و اخبار تحقیقات پزشکی روز جهان را دریافت کنید.

برچسب ها :

نظرات شما