نمایش دادن همه 6 نتیجه

سردنوش و گرمنوش با دارچین ۲۰۰ گرمی

52,250 تومان

به دلخواه می توانید مقدار کمی عسل، شکر، شیره خرما و یا شیره انگور اضافه نمایید.

این محصول را می توانید بر روی ماست و بستنی پاشیده و از مصرف آن لذت ببرید.

این محصول سودمند حاوی پروتئین، فیبر، پتاسیم، انواع ویتامین های B و کلسیم است.

سردنوش و گرمنوش با دانه چیا ارگانیک 200 گرمی

71,250 تومان

به دلخواه می توانید مقدار کمی عسل، شکر، شیره خرما و یا شیره انگور اضافه نمایید.

این محصول را می توانید بر روی ماست و بستنی پاشیده و از مصرف آن لذت ببرید.

این محصول سودمند حاوی پروتئین، فیبر، پتاسیم، انواع ویتامین های B و کلسیم است.

سردنوش و گرمنوش با زنجبیل ۲۰۰ گرمی

46,550 تومان

به دلخواه می توانید مقدار کمی عسل، شکر، شیره خرما و یا شیره انگور اضافه نمایید.

این محصول را می توانید بر روی ماست و بستنی پاشیده و از مصرف آن لذت ببرید.

این محصول سودمند حاوی پروتئین، فیبر، پتاسیم، انواع ویتامین های B و کلسیم است.

سردنوش و گرمنوش با قهوه ۲۰۰ گرمی

59,850 تومان
به دلخواه می توانید مقدار کمی عسل، شکر، شیره خرما و یا شیره انگور اضافه نمایید. این محصول را می توانید بر روی ماست و بستنی پاشیده و از مصرف آن لذت ببرید. این محصول سودمند حاوی پروتئین، فیبر، پتاسیم، انواع ویتامین های B و کلسیم است.

سردنوش و گرمنوش شکلاتی 200 گرمی

59,850 تومان
به دلخواه می توانید مقدار کمی عسل، شکر، شیره خرما و یا شیره انگور اضافه نمایید. این محصول را می توانید بر روی ماست و بستنی پاشیده و از مصرف آن لذت ببرید. این محصول سودمند حاوی پروتئین، فیبر، پتاسیم، انواع ویتامین های B و کلسیم است.

گرمنوش با سنجد 200 گرمی

52,250 تومان
به دلخواه می توانید مقدار کمی عسل، شکر و یا شیره انگور اضافه نمایید. این محصول را می توانید بر روی ماست و بستنی پاشیده و از مصرف آن لذت ببرید. این محصول سودمند حاوی پروتئین، فیبر، پتاسیم، انواع ویتامین های B و کلسیم است.