هزینه حمل برای خریدهای بالای ۶۰۰۰۰ تومان در تهران بر عهده فروشگاه OAB می باشد.


کلیه محصولات OAB با تخفیف ۵ تا ۲۲ درصدی عرضه می گردد. 


برای مشتریان شهرستانی و شهرهای خارج از محدوده تهران که خریدشان بالای ۱۰۰۰۰۰ تومان باشد،معادل هزینه پست،کالا به صورت هدیه به همراه بار ارسال می شود.

بسته های ترکیبی

بسته های ویژه

۳ عدد تخم کتان طلایی ۲۰۰ گرمی

۱۹,۵۰۰ تومان ۱۴,۰۰۰ تومان
11% خریده شده

۳ عدد جو دو سر پرک خرد شده ۵۰۰ گرمی

۳۷,۵۰۰ تومان ۳۰,۷۵۰ تومان
22% خریده شده

۳ عدد بلغور جو دو سر ۵۰۰ گرمی

۳۷,۵۰۰ تومان ۳۰,۷۵۰ تومان
8% خریده شده

۳ عدد بلغور جو دو سر ۲۰۰ گرمی

۱۶,۵۰۰ تومان ۱۳,۵۳۰ تومان
4% خریده شده

۳ عدد آرد جو دوسر ۲۰۰ گرمی

۱۶,۵۰۰ تومان ۱۲,۰۰۰ تومان
9% خریده شده

پرک کینوا ارگانیک ۱۵۰ گرمی

۱۶,۰۰۰ تومان ۱۵,۲۰۰ تومان
34% خریده شده

دانه چیا اُرگانیک ۲۵۰ گرمی

۱۶,۰۰۰ تومان ۱۵,۲۰۰ تومان
101% خریده شده

کینوا ارگانیک سه رنگ ۲۵۰ گرمی

۱۱,۰۰۰ تومان ۱۰,۴۵۰ تومان
139% خریده شده

کینوا ارگانیک سفید ۲۵۰ گرمی

۱۱,۰۰۰ تومان ۱۰,۴۵۰ تومان
170% خریده شده

جو دوسر صبحانه ارگانیک ۲۰۰ گرمی

۶,۵۰۰ تومان ۶,۱۷۵ تومان
169% خریده شده

زردچوبه اُرگانیک ۲۰۰ گرمی

۹,۰۰۰ تومان ۸,۵۵۰ تومان
73% خریده شده

دانه کامل جو دوسر ۲۵۰ گرمی

۵,۵۰۰ تومان ۵,۲۲۵ تومان
53% خریده شده

سبوس برنج ۲۰۰ گرمی

۵,۵۰۰ تومان ۵,۲۲۵ تومان
42% خریده شده

آرد جو دوسر ۲۰۰ گرمی

۵,۵۰۰ تومان ۴,۶۷۵ تومان
55% خریده شده

بلغور جو دو سر ۲۰۰ گرمی

۵,۵۰۰ تومان ۵,۲۲۵ تومان
117% خریده شده

سبوس جو دو سر ۲۰۰ گرمی

۵,۵۰۰ تومان ۵,۲۲۵ تومان
157% خریده شده

جو دو سر پرک صبحانه فوری ۲۰۰ گرمی

۵,۵۰۰ تومان ۵,۲۲۵ تومان
236% خریده شده

جو دو سر پرک خرد شده ۲۰۰ گرمی

۵,۵۰۰ تومان ۵,۲۲۵ تومان
29% خریده شده

جو دو سر پرک درشت ۲۰۰ گرمی

۵,۵۰۰ تومان ۵,۲۲۵ تومان
36% خریده شده

بلغور جو دو سر ۵۰۰ گرمی

۱۲,۵۰۰ تومان ۱۱,۸۷۵ تومان
27% خریده شده

سبوس جو دو سر ۵۰۰ گرمی

۱۲,۵۰۰ تومان ۱۱,۸۷۵ تومان
205% خریده شده

جو دو سر پرک درشت ۵۰۰ گرمی

۱۲,۵۰۰ تومان ۱۱,۸۷۵ تومان
58% خریده شده

جو دو سر پرک خرد شده ۵۰۰ گرمی

۱۲,۵۰۰ تومان ۱۱,۸۷۵ تومان
66% خریده شده

جو دو سر پرک صبحانه فوری ۵۰۰ گرمی

۱۲,۵۰۰ تومان ۱۱,۸۷۵ تومان
259% خریده شده

روغن زیتون نیم لیتری فرابکر

۲۸,۰۰۰ تومان ۲۶,۶۰۰ تومان
12% خریده شده

روغن زیتون یک لیتری فرابکر

۵۲,۰۰۰ تومان ۴۹,۴۰۰ تومان
13% خریده شده

نمک دریا کم سدیم یددار ۴۰۰ گرمی

۱۸,۰۰۰ تومان ۱۷,۱۰۰ تومان
66% خریده شده

شکر قهوه ای ۴۰۰ گرمی

۵,۵۰۰ تومان ۵,۲۲۵ تومان
69% خریده شده

تخم کتان طلایی ۲۰۰ گرمی

۶,۵۰۰ تومان ۵,۵۲۵ تومان
112% خریده شده

کتاب های گروه خون

کتاب بر اساس گروه خون خود تغذیه کنید

۱۵,۰۰۰ تومان ۱۲,۷۵۰ تومان
12% خریده شده

کتاب مبارزه با پیری با علم گروه خونی

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۵۰۰ تومان
6% خریده شده

کتاب زندگی مناسب بر اساس گروه خون

۷,۵۰۰ تومان ۶,۳۷۵ تومان
12% خریده شده